Tag: Tet 2011

16 Feb

Đi hội đông đông

Với mình, đơn giản cứ thả vào chỗ đông là đã thấy vui rồi. Nhiều lúc chỉ đứng một chỗ nhìn mọi người ngọ nguậy hay ồ à với nhau là chân tay mắt mũi đã khấp khởi hết cả. Hội làng lại luôn là dịp tốt để ngó nghiêng…