Tag: Documentary

29 Apr

The Tundra book và Aleksei và Nanook of the North

25/04 ở Visions du Réel: Aleksei Vakhrushev. Nhìn qua thấy anh như hơi nhỏ con và thiếu tự tin. Ngồi với nhau một lúc rồi thì mới biết không phải vậy. -/Aleksei:/ Sau phim này thì chuyển sang làm phim truyện. -/Tôi:/ Sao vậy? Anh chán phim tài liệu rồi à? -/Aleksei:/ Không, nhưng phim [...]

29 Mar

Hue 04/2012

Some pictures taken in Hue My friends and I, we met this couple on the way going to Lang Co bay. That was slightly rainy and foggy, looked so Hue style.

17 Mar

Cooking history

Does anyone know how to find this film ????

28 Oct

Sad song of yellow skin

Bi khúc da vàng (1970) Đạo diễn: Michael Rubbo