16 Feb

Đi hội đông đông

Với mình, đơn giản cứ thả vào chỗ đông là đã thấy vui rồi. Nhiều lúc chỉ đứng một chỗ nhìn mọi người ngọ nguậy hay ồ à với nhau là chân tay mắt mũi đã khấp khởi hết cả. Hội làng lại luôn là dịp tốt để ngó nghiêng…

Share this post on Facebook

2 Comments

  1. 1 November 25, 2011 at 2:01 am
    Permalink

    Đông vui quá cái này là hội gì vậy bác

  2. 2 November 27, 2011 at 6:03 pm
    Permalink

    Hội cướp phết ở Phú Thọ bác ạ

Add Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*